ผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่สำนักงานกองทุนประกันวินาศภัยในวันจันทร์เพื่อเรียกร้องเงินก้อนสำหรับกรมธรรม์โควิด-19 กับบริษัทประกันล้มละลายสองราย ซึ่งเกินจำนวนที่สำนักงานสามารถรับมือได้อย่างมาก

ผู้เรียกร้องเริ่มเข้าคิวในคืนวันอาทิตย์ที่ด้านนอกสำนักงานเรียกร้องในศูนย์การค้าสวนลุมไนท์บาซาร์บนถนนรัชดาภิเษก

ต้องการค่าชดเชยจากกรมธรรม์โควิด-19 ที่ออกโดยไทยประกันภัยและอาคเนย์ประกันภัย สำนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานและสาขาทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย (คปภ.) หรือทางออนไลน์ที่ https://rps-sev.gif.or.th/Login ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม

ตาม OIC มูลค่าสะสมของการเรียกร้องประกัน Covid ด้วยการชำระเงินก้อนนั้นสูงถึงเกือบ 60 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม เบี้ยประกันภัยรับจากประกันโควิดรวม 11 พันล้านบาท ณ วันที่ 15 มี.ค.

บริษัทประกันภัย 16 แห่ง จากทั้งหมด 52 แห่ง เสนอประกันโควิดด้วยเงินก้อน

บริษัทหกหรือเจ็ดแห่งจากทั้งหมด 16 แห่งมียอดขายกรมธรรม์จำนวนมาก และสี่ในนั้น ได้แก่ เอเชียประกันภัย เดอะวันประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ถูกบังคับให้ปิดตัวลง เพราะพวกเขาไม่มีเบี้ยประกันและทุนสำรองเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

113 Views