เรื่องราวที่คุณอาจเคยเห็นอ้างว่าประเทศไทยให้กัญชาฟรีแก่พลเมืองของตน มันเป็นความจริง.

รัฐบาลไทยจะแจกจ่ายพืชกัญชาฟรีหนึ่งล้านต้นให้กับครัวเรือนในเดือนมิถุนายน เพื่อทำเครื่องหมายกฎใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนปลูกกัญชาที่บ้านได้

มาตรการนี้อนุญาตให้ผู้คนปลูกพืชกัญชาที่บ้านหลังจากแจ้งรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว

แต่พืชต้องเป็นเกรดทางการแพทย์และใช้เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น

ประมาณหนึ่งในสามของกำลังแรงงานของประเทศไทยทำงานด้านเกษตรกรรม และการย้ายครั้งนี้เป็นขั้นตอนล่าสุดในแผนของประเทศที่จะส่งเสริมกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

การใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจยังคงผิดกฎหมายอยู่ที่นั่น

196 Views