“นายกฯ ได้เน้นการใช้ผ้าไหมให้เป็นนโยบาย เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น โดยชาวบ้านจะใช้เวลาว่างจากการทำนามาทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างรายได้เสริม หากพวกเราช่วยกันส่งเสริม และสนับสนุน เงินก็จะไปลงสู่ฐานชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ

362 Views