ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ได้จำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ และการบริโภคของประชากรทั่วโลก

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ

618 Views