เพศชายเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพศหญิงจริงหรือ?

ตรงกันข้ามกับข้อสันนิษฐานทางวัฒนธรรมที่เด็กผู้ชายมีความแข็งแกร่งและมั่นคง

จุดอ่อนทางชีวภาพขั้นพื้นฐานถูกสร้างขึ้นในตัวผู้ของเผ่าพันธุ์ของผู้ชาย ความอ่อนแอเหล่านี้ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงมากกว่าเด็กหญิงถึงอันตรายต่อชีวิตรวมถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมเช่นยาฆ่าแมลงสารตะกั่วและพลาสติก เพศหญิงมักจะมีชีวิตที่ยาวกว่าเพศชายโดยรวม

Covid-19 อาการที่เกิดขึ้นกับเพศชายจะหนักกว่าเพศหญิงและเสียชีวิตมากกว่า

อ่านต่อ…
https://www.scientificamerican.com/article/are-men-the-weaker-sex/

1,474 Views