กฎหมายอิมมิเกชั่นที่ถูกเปลี่ยน 7/6/2020 เกี่ยวกับ F1 AND M1 VISA


F1 AND M1 VISA ผู้ถือวีซ่าที่อยู่ที่อเมริกาแล้ว ถ้าหลักสูตรการเรียนได้ถูกแปลงเป็นออนไลน์โดยสถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัย HARVARD ซึ่งจะสอนออนไลน์ทั้งหมดในภาคฤดูใบไม้ร่วงนี้ นักเรียนต่างชาติต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าอยากจะอยู่เรียนต่อโดยหาวิธีทางหรือกลับไปยังประเทศบ้านตัวเอง ถ้าไม่เดินทางกลับก็จะถูกส่งกลับโดยทางอิมมิเกชั่น

F1 AND M1 VISA สำหรับผู้อยู่นอกประเทศที่คิดจะขอวีซ่า ทางสถานทูตอเมริกันจะปฏิเสธวีซ่าโดบสิ้นเชิง

F1 AND M1 VISA สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศที่มีวีซ่าแล้ว กำลังจะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อกับสถานบันการศีกษาที่มีระบบออนไลน์อย่างเดียว จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองที่พรมแดนโดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกชั่น

ถ้าตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่อเมริกาโดยเหตุผลต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตัดสินใจในเชิงรุก

1. เปลี่ยนโปรแกรมเรียนที่มีหลักสูตรที่ต้องเข้าห้องเรียนตัวต่อตัว แต่ยังสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ 1 โปรแกรมที่ไม่เกิน 3 ยูนิ สถาบันการศึกษาจะมีที่เรียกว่า HYBRID INSTITUTES (ลูกผสม) เขาก็มีกฏเกณ์สำหรับสถาบันเหล่านี้ด้วย

2. ตัดสินใจในเชิงรุก พิจารณาเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าจาก F1, M1 มาเป็นวีซ่าจากงานหรือการลงทุน

เศรษฐกิจของสหรัฐมาจากนักเรียนต่างชาติ ปีละไม่ต่ำกว่า 45 พันล้านเหรียญ สึ่งเป็นเงินมากมายเป็นเศรษฐกิจหลักส่วนหนึ่งของสหรัฐ หลายอย่างที่ทรัมป์กล่าวในการห้ามคนต่างชาตินำเงินเข้าประเทศสหรัฐ ไม่น่าจะอยู่ได้นาน

820 Views