ศาลฏีกาสหรัฐ ตัดสินเช้านี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ได้ถูกยกเว้นในการแจ้งเรื่องบัญชีภาษีและบันทึก เขาจะต้องแจ้งให้ประชาชนชาวอเมริกันทราบ สิ่งที่เขาได้พยายามปกป้องมาตลอดหลายปี อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาต้องปิดบัง ยิ่งทำให้ชาวอเมริกันอยากรู้มากขึ้น

วันนี้นับว่าเป็นชัยชนะของระบบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง ไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฏหมาย ชาวอเมริกันคงจะไม่ได้เห็นการแจ้งภาษีก่อนเลือกตั้งในเดือนพฤษจิกายน นี้แน่นอน คุณทรัมป์มักใช้เล่ย์กลทางกฏหมายเพื่อที่จะยืดเวลาออกไป นอกเสียจากจะมีใครรั่วข่าวออกมา

731 Views