กองกำลังทรัทป์ยิงแกสน้ำตาใส่นายกเทศมนตรีเมือง Portland และผู้ชุมนุม เมื่อคืนวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งยืนประชุมอย่างสันติ

587 Views