เงิน $600 พิเศษต่อสัปดาห์ของ Federal Unemployment มีความสำคัญอย่างยิ่งจากการศึกษาของหลายมหาวิทยาลัยบอกว่า ผู้ที่ได้รับเงิน $600 ต่อสัปดาห์มักจะใช้เงินก้อนนี้อย่างรวดเร็ว น้อยคนที่สามารถเก็บสะสมเงินก่อนนี้ เงินนี้ใช้จ่ายบิล ซื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นหลักสำคัญการกู้เศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันนี้อย่างยิ่ง ลองนึกดูว่าถ้าไม่มีเงินนี้ ร้านค้าก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครมีเงินที่จะใช้จ่าย

1,692 Views