อดีตประธานาธิบดีโอบาม่าออกมากล่าวว่าทรัมป์เรื่องโจมตีกรมไปรษณีย์สร้างความไม่น่าเชื่อถือ ตัดงบกรมไปรษณีย์เพื่อไม่สามารถมีพนักงานพอที่จะส่งบัตรเลือกตั้งให้ทันเวลา เป็นการถ่วงหรือยกเลิกการเลือกตั้งออกไป กล่าวหาว่าทำให้การเลือกตั้งยากขึ้นและให้เป็นสาเหตุให้คนไม่ไปออกเสียง ด้วยหลายวิธีการ ซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน


มีความกังวลว่าการลดต้นทุนที่บริการไปรษณีย์ซึ่งดูแลโดยพันธมิตรคนสำคัญของทรัมป์ อาจทำลายความสามารถของพนักงานไปรษณีย์ในการส่งบัตรลงคะแนนให้ทันเวลาที่จะนับได้ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีต้องตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการเลือกตั้ง

Ben Tracy รายงาน CBS

728 Views