[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว”]ทั่วโลกติดโควิด-19 สะสม 22.8 ล้านคนแล้ว เพิ่มขึ้น 2.6 แสนคน สหรัฐติดเชื้อวันเดียวกว่า 4.4 หมื่นคน ตายกว่า 1 พันราย

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วโลกรวมแล้วกว่า 22,848,150 ราย เพิ่มขึ้น 265,657 ราย เสียชีวิต 796,332 ราย เพิ่มขึ้น 6,142 ราย รักษาหายรวมทั้งสิ้น 15,503,390 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

  1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 5,745,762 ราย เพิ่มขึ้น 44,831 ราย เสียชีวิต 177,395 ราย เพิ่มขึ้น 1,061 ราย รักษาหาย 3,091,462 ราย
  2. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 3,505,097 ราย เพิ่มขึ้น 44,684 ราย เสียชีวิต 112,423 ราย เพิ่มขึ้น 1,234 ราย รักษาหาย 2,653,407ราย
  3. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 2,904,329 ราย เพิ่มขึ้น 68,507 ราย เสียชีวิต 54,975 ราย เพิ่มขึ้น 981 ราย รักษาหาย 2,157,941 ราย
  4. รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 942,106 ราย เพิ่มขึ้น 4,785 ราย เสียชีวิต 16,099 ราย เพิ่มขึ้น 110 ราย รักษาหาย 755,513 ราย
  5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 599,940 ราย เพิ่มขึ้น 3,880 ราย เสียชีวิต 12,618 ราย เพิ่มขึ้น 195 ราย รักษาหาย 497,169 ราย
  6. เปรู มีผู้ติดเชื้อ 567,059 ราย เพิ่มขึ้น 8,639 ราย เสียชีวิต 27,034 ราย เพิ่มขึ้น 200 ราย รักษาหาย 380,730 ราย
  7. เม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 537,031ราย เพิ่มขึ้น 5,792 ราย เสียชีวิต 58,481 ราย เพิ่มขึ้น 707 ราย รักษาหาย 367,537 ราย
  8. โคลัมเบีย มีผู้ติดเชื้อ 513,719 ราย เพิ่มขึ้น 11,541 ราย เสียชีวิต 16,183ราย เพิ่มขึ้น 204 ราย รักษาหาย 339,124 ราย
  9. สเปน มีผู้ติดเชื้อ 404,229 ราย เพิ่มขึ้น 3,349 ราย เสียชีวิต 28,813 ราย เพิ่มขึ้น 16 ราย
  10. ชิลี มีผู้ติดเชื้อ 391,849 ราย เพิ่มขึ้น 1,812 ราย เสียชีวิต 10,671 ราย เพิ่มขึ้น 93 ราย รักษาหาย 366,063 ราย

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 มีผู้ติดเชื้อ 3,389 ราย เพิ่มขึ้น 7 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหาย 3,218 ราย

713 Views