[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 3 นาที”]
คุณสอนอุไร จิลเลสเป (Soneoulay Gillespie) หนึ่งในผู้นำชุมชนคนเชื้อสายลาวในรัฐโอเรกอน

คุณสอนอุไร จิลเลสเป (Soneoulay Gillespie) หนึ่งในผู้นำชุมชนคนเชื้อสายลาวในรัฐโอเรกอน

ชุมชนคนเชื้อสายลาวในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 โดยตัวแทนของชุมชนแห่งนี้ชี้ว่าการแพร่ระบาดในหมู่คนสูงอายุยังเป็นประเด็นสำคัญ “แม้ว่าเราจะไม่มีสถิติเรื่องคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่จากการพูดคุยกันในแวดวงคนเชื้อสายลาว ที่เราติดต่อด้วยจำนวนมาก คาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้” คุณสอนอุไร จิลเลสเป (Soneoulay Gillespie) หนึ่งในผู้นำชุมชนคนเชื้อสายลาวในเมืองพอร์ตแลนด์ ได้ให้รายละเอียดว่า ทางชุมชนไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการ แต่ได้เก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่ โดยคาดว่ามีคนเชื้อสายลาวติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อยจำนวน 15 คน และเสียชีวิต 5 คน โดยสาเหตุนั้นเชื่อว่าติดมาจากที่ทำงาน

เธอเล่าให้ฟังว่าคนเชื้อสายลาวในพื้นที่นี้ ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงาน บางโรงงานมีคนเชื้อสายลาวมากกว่า 100 คน คุณสอนอุไร ยังชี้ว่าประเด็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ที่อยู่รวมกันหลายรุ่น อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชนครั้งนี้ เธอบอกว่าคนที่อายุยังไม่มาก อาจจะเป็นพาหะของเชื้อ และนำกลับไปแพร่ต่อในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว

คุณสอนอุไร ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ที่ได้รับเชื้อทั้งหมดเป็นคนสูงวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปี โดยบางส่วนก็อยู่ในสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้เธอยังระบุว่าชุมชนคนเชื้อสายลาวอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวและมีความระมัดระวังที่สูงมากในเรื่องการป้องกันเชื้อโควิด-19

“เรื่องที่น่าเศร้าที่สุด คือพิธีงานศพที่ไม่สามารถดำเนินได้ตามประเพณีดั้งเดิมของเรา” คุณสอนอุไร เผยถึงข้อจำกัดในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดใหญ่ ที่จำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธีงานศพให้ไม่เกิน 25 คน เธอเล่าให้ฟังว่าตามปกติ งานศพจะเป็นการรวมตัวของญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ทุกคนที่รู้จัก จะเดินทางมาเพื่อแสดงความเคารพผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย แต่ในช่วงเวลาเช่นนี้ เราไม่สามารถปฏิบัติแบบเช่นนั้นได้ เพราะข้อจำกัดด้านจำนวนคนนี้ ทำให้บางกรณีมีการถกเถียงกันว่าควรเชิญพระสงฆ์มาร่วมทำพิธีด้วยหรือไม่

ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมโควิด-19ในรัฐโอเรกอน ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 23,270 คน

[/responsivevoice]
869 Views