[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 2 นาที”]

ผลล็อดโตใบเขียวของปี 2021 สำหรับผู้ที่สมัครในปี 2019 ถ้าท่านใดยังไม่ตรวจผล คนไทยได้ถูกคัดเลือก 290 คน ให้ติดต่อสถานทูตอเมริกาด่วน! เพื่อขอวีซ่าเข้ามาอเมริการับใบเขียว

ความพยายามของปธน.ทรัมป์ พยายามกีดกันไม่ให้ออกวีซ่าให้ผู้รับขัดเลือกของโปรแกรมล็อดโตใบเขียว จากเหตุผลอ้างถึงเรื่องโคโรน่าไวรัส

ในวันที่ 4 กันยายน 2020 *ผู้พิพากษา Amit P. Mehta จากศาลแขวงสหรัฐประจำ District of Columbia เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ปิดกั้นมาตรการเหล่านั้นเท่าที่พวกกลุ่มทำเนียบขาวป้องกันไม่ให้ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีวีซ่าได้รับเอกสารการเข้าประเทศก่อนกำหนดวันที่ 30 กันยายนของโปรแกรม ผู้พิพากษายังสั่งให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์ดำเนิน“ ความพยายามโดยสุจริต” เพื่อดำเนินการกับใบสมัครและการต่ออายุเหล่านั้นอย่างรวดเร็วภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

[/responsivevoice]
1,278 Views