[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 1 นาที”]

พันเอก.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองร้อยทหารราบและกองร้อยฝึกรบพิเศษผสมไทย-สหรัฐ ได้เดินทางถึงท่าอากาศยาน Alexandria รัฐหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม JRTC ( Fort Plok) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้มหารไทยได้ผ่านการตรวจคัดกรอง และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จากหน่วยแพทย์กองทัพบกสหรัฐฯ ทุกขั้นตอน

จากนี้ไป ทหารไทยจะเริ่มปฎิบัติตามแผนการฝึก เริ่มจากปรับพื้นฐาน จนถึงการทดสอบ โดยมีกำหนดทดสอบการฝึก1เดือน ระหว่าง 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่กำลังพลทุกคนยึดมั่น และเป็นพลังกระตุ้นเตือนในการปฎิบัติภารกิจให้เรียบร้อย คือ โอวาทของ พลเอก.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ได้มอบไว้ให้ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยที่ว่า

“ทหารอาชีพต้องพร้อมที่จะเผชิญกับการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาวะแวดล้อม และชัยชนะของการฝึกในครั้งนี้คือ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากทุกสิ่ง และมีความรู้กลับมาพัฒนากองทัพ”

 

[/responsivevoice]

ที่มา : ข่าวสด

832 Views