โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 19,781,624 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 343,182 ราย

อันดับ 2 ประเทศอินเดีย มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 10,224,797 ราย เสียชีวิต 148,190 ราย

อันดับ 3 ประเทศบราซิล มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,506,890 ราย เสียชีวิต 191,641 ราย

อันดับ 4 ประเทศรัสเซีย มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,078,035ราย เสียชีวิต 55,265 ราย

อันดับ 5 ประเทศฝรั่งเศส มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,562,646 ราย เสียชีวิต 63,109 ราย

 

ที่มา : สยามรัฐ

206 Views