โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 21,314,517 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 361,728 ราย

อันดับ 2 ประเทศอินเดีย มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 10,357,569 ราย เสียชีวิต 149,886 ราย

อันดับ 3 ประเทศบราซิล มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,754,560 ราย เสียชีวิต 196,591 ราย

อันดับ 4 ประเทศรัสเซีย มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,260,138 ราย เสียชีวิต 58,988 ราย

อันดับ 5 ประเทศอังกฤษ มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,713,563 ราย เสียชีวิต 75,431 ราย

อันดับ 6 ประเทศฝรั่งเศส มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,659,750 ราย เสียชีวิต 65,415 ราย

อันดับ 7 ประเทศตุรกี มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,255,607 ราย เสียชีวิต 21,685 ราย

อันดับ 8 ประเทศอิตาลี มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,166,244 ราย เสียชีวิต 75,680 ราย

อันดับ 9 ประเทศสเปน มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,958,844 ราย เสียชีวิต 51,078 ราย

อันดับ 10 ประเทศเยอรมัน มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,792,199 ราย เสียชีวิต 35,632 ราย

525 Views