ข่าวดี   จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิค-19 ฟรีให้บุคคลทั่วไป กลุ่มต่อไปคือ สว.  ไม่มีการสอบถามหรือตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย

สว. อายุ 65 ขี้นไป ที่อาศัยในลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ สามารถลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค-19 ได้แล้ว

ลงทะเบียน โดยเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน และวัคซีนที่ท่านต้องการได้ที่

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/pods/

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&um_source=govdelivery&utm_term


เอกสารที่ใช้เพื่อแสดงอายุและยืนยันการอาศัยในลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ของท่าน เช่น ไอดี, ใบขับขี่, พาสปอร์ต, อินชัวร์รัน ฯลฯ

ไม่มีการสอบถามเรื่องสถานะทางกฎหมาย

COVID-19 vaccine will be given to Los Angeles County residents at no cost and regardless of immigration status.

VACCINE  SCAMS กรุณาระวังกลุ่มผู้มิจฉาชีพ  หลอกลวง ทรัพย์สินของท่าน วัคซีนนี้ฟรีค่ะ เป็นงบประมาณของรัฐบาล  ไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/COVIDVaccineScams.pdf

ข้อมูลจากสาธารณสุขลอสแอนเจลิส

653 Views