☆กงสุลสัญจร☆
วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021เดือนหน้านะคะ คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกา
สามารถเดินทางมาทำเอกสาร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลิวูด แคลิฟอร์เนีย

8255 Coldwate Canyon Ave.
North Hollywood ,CA 91605
เบอร์โทรวัด 818 780 4200

🔸️ทำหนังสือเดินทาง ไทยพาสปอร์ต
🔸️บัตรประชาชน
🔸️นิติกรรมทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ
🔸️แจ้งใบเกิด ขอสูติบัตรไทย
🔸️การทำหนังสือมอบอำนาจ
🔸️ใบมรณะบัตร
🔸️การให้คำปรึกษาด้านกงสุล เป็นต้น
🔷️เปิดระบบให้ทำการนัดหมายในวันที่ 29 มีนาคม 2021
🔷️ผู้ประสงค์ต้องการ ทำพาสปอร์ต ต้องนัดหมายก่อน ที่เว็ป
www.thaiconsulatela.org กดแบนเนอร์ นัดหมายทำหนังสือเดินทาง
🔻สำหรับบริการอื่นๆ เช่น การทำบัตรประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำการนัดหมาย
🔻โทรสอบถามข้อมูล 323 962 9574
🔻หรือเข้าไปดูที่ Facebook
Royal Thai Consulate-General

277 Views