นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสารนิเทศ แถลงเมื่อ 25 ก.พ. ถึง ความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนว่า ตั้งแต่วันนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งมีเขตอาณาดูแลยูเครน ได้ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน (เมืองลวิฟ)” (โรงแรม Цісар หรือ Tsisar ที่อยู่ Horodotska St, 65, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูต ไปประจำ เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวของคนไทยในยูเครนที่จะเดินทางออกมาจากเมืองต่าง ๆ ที่มีเสี่ยงต่อความปลอดภัย และเป็นศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทย

เมืองลวิฟ (Lviv) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของยูเครน และห่างจากกรุงวอร์ซอประมาณ 400 กม. (ใช้เวลาเดินทางโดยรถ 6-7 ชม.) จะเป็นฐานในการรวบรวมคนไทยเพื่อเดินทางกลับไทยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือเครื่องบินที่รัฐบาลไทยจัดหา โดยอาจเป็นการเดินทางออกจากเมืองลวิฟ หรือออกจากโปแลนด์ ขึ้นกับสถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

ขณะนี้ มีคนไทยจำนวน 236 คน จากจำนวน 253 คนในยูเครน แจ้งความประสงค์ไปรวมตัวที่เมืองลวิฟ อุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือคือการจัดหารถเช่าเพื่อรับคนไทยจากพื้นที่ต่าง ๆ มายังเมืองลวิฟ เนื่องจากน่านฟ้าปิดและเริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย และระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) อีกทั้งบริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ปิดให้บริการ ซึ่งสถานทูตอยู่ระหว่างดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดหารถดังกล่าว และได้ติดต่อนายจ้างในเมืองต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาการความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่

สถานทูตจะจัดรถไปรับคนไทยในเมืองหลักต่าง ๆ โดยทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย และในระหว่างนี้ ได้ขอความร่วมมือนายจ้างดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนไทยอย่างเต็มที่ เช่น เตรียมอาหาร สิ่งของจำเป็น เตรียมเอกสารเดินทาง

ช่องทางการประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสารและดูแลความปลอดภัยของคนไทยในยูเครน คือ Facebook “Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland” และ Facebook กลุ่ม “คนไทยในประเทศยูเครน” – กลุ่ม LINE ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในยูเครน – กลุ่ม Telegram ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเจ้าของร้านสปาไทยชาวยูเครน เพื่อการประสานงานกันอย่างทันท่วงทีกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย –
หมายเลข Hotline + 48 696 642 348 สามารถติดต่อได้ 24 ชม.
และอีเมล์ thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

 


567 Views