จัดโดยสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา, สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย ณ Zurich Switzerland เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

โดยจัดแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท
1.Nuad Thai for Health / นวดไทยเพื่อสุขภาพ
2.Nuad Thai Royal / นวดไทยราชสำนัก
3. Nuad Thai Inspiration / นวดไทยผสมผสาน

ผลการแข่งขันและรายชื่อผู้ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🇫🇷1.ชนะเลิศนวดไทยเพื่อสุขภาพ คุณเพ็ญนภา ไชยธง จากประเทศฝรั่งเศส
🇯🇵2.ชนะเลิศนวดไทยผสมผสาน คุณยูริเอะ คาราคาวะ จากประเทศญี่ปุ่น
🇺🇸 3.ชนะเลิศนวดไทยราชสำนัก อัมพิกา ยะหัตตะ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

198 Views