ทั้งนี้ญี่ปุ่นจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทย เราแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย

75 Views