Author: 14music

ประธานาธิบดีไต้หวันปฏิเสธกฎของปักกิ่ง ประเทศจีนกล่าวว่า ‘รวม’ หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไทเป (รอยเตอร์) – ไต้หวันไม่สามารถยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนภายใต้ข้อเสนอ“...

Read More

Advertisement

Advertisement


Follow Us On Facebook