Author: 14music

โรงเรียนในสหรัฐฯควรเปิดใหม่ด้วยการทำสังคมห่างไกล เมื่อสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน: CDC

หลักเกณฑ์ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายวันอังคารโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC)...

Read More

ประธานาธิบดีไต้หวันปฏิเสธกฎของปักกิ่ง ประเทศจีนกล่าวว่า ‘รวม’ หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไทเป (รอยเตอร์) – ไต้หวันไม่สามารถยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนภายใต้ข้อเสนอ“...

Read More