ปชป.จัด 15 ขุนพล ถก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เน้นปมงบ 4 แสนล้าน ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญมากที่สุดในการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้รอบนี้ คือ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของงบประมาณ 400,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม พรรคอยากเห็นว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลมีนโยบายอย่างไร มีโครงการรองรับอย่างไรในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ส่วนด้านสาธารณสุขในกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท พรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามศึกษาเรื่องนี้พร้อมกับให้ความสำคัญว่าวงเงินดังกล่าว ควรให้ความครอบคลุมด้านการช่วยเหลือทางแพทย์หรือไม่ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การเพิ่มค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ช่วยอสม. ซึ่งรัฐบาลควรหาเงินไปดำเนินการเรื่องนี้ ตนยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจที่จะอภิปรายนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ พ.ร.ก.เงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พรรคประชาธิปัตย์จึงให้ความสำคัญมากที่สุด

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ 15 คน ที่จะร่วมการอภิปรายดังกล่าว มีทั้งตน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคและนครศรีธรรมราช นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายเกียรติ สิทธีอมร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี นายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นพ.บัญญัติ เจตจันทร์ ส.ส.ระยอง นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช เฉลี่ยเวลาการอภิปรายคนละ 8 นาที

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาล เพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้เงินกู้จำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งตรงกับจุดยืนของพรรคฯที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 

ที่มา : ข่าวสด

938 Views