เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 เวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า ล่าสุด ข้อมูลวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 9 รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,054 ราย วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 57 ราย  หายป่วยกลับบ้านวันนี้มีรายงาน  2 ราย รวมยอดรักษาหายสะสม  2,931 ราย คิดเป็น 95.97% และยังรักษาอยู่ในรพ.66 ราย คิดเป็น 1.07%

ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ยืนยัน 9 ราย นั้น อยู่ใน State Quarantine โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 9 ราย โดย 2 รายแรก เป็นชายไทย อายุ 18 ปี และ 27 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม และเข้า State Quarantine ที่ จ.ชลบุรี และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ซึ่งไม่มีอาการ

รายที่ 3 เป็นชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับจากประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และเข้า State Quarantine ที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีอาการไอ จมูกไม่ได้กลิ่น และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

และอีก 6 ราย เป็นนักศึกษาชายอายุ 23-33 ปีกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และผ่านทางด่านปาดังเบซาร์เข้าไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และเข้า Stage Quarantine ที่จ.สงขลา 3 ราย ยะลา 1 ราย ปัตตานี 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

สำหรับสัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,708 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 403 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย / ภาคใต้ 737 ราย

นอกจากนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก 1.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 1,190 ราย 2.อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด 284 ราย 3.สนามมวย 276 ราย 4.คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 269 ราย 5.สถานบันเทิง 226 ราย

อย่างไรก็ตาม ได้มีการจำแนกจำนวนผู้ป่วยยืนยันใน 2 สัปดาห์ล่าสุดดังนี้ 1.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากับสถานกักกันของรัฐ Stage Quarantine 15 ราย 2.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนก่อนหน้า 8 ราย 3.ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 4 ราย

731 Views