ความหวังสูง

แม้ผู้ป่วย COVID-19 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการได้รับตรวจเชื้อมากขึ้นในวงกว้าง แต่ผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคนี้ลดลงในบางประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา แพทย์บอกว่าพวกเขามีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากกว่าพวกเขาอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของการแพร่ระบาดที่วุ่นวายเมื่อพวกเขาดำเนินการโดยไม่ทำอะไรเลยนอกจากสัญชาตญาณตาบอด

ในเดือนมิถุนายนมีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 เฉลี่ย 4,599 คนต่อวันลดลงจาก 6,375 คนต่อวันในเดือนเมษายน

รอยเตอร์

668 Views