เปิดขุมทรัพย์ 2 อดีตตุลาการ ศาลรธน. ทั้งชัช ชลวร บุญส่ง กุลบุปผา หลังพ้นเก้าอี้ รวย 100 ล้าน รวมถึงตุลาการ ศาลรธน.คนใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 จำนวน 2 รายคือ 1.นายชัช ชลวร 2.นายบุญส่ง กุลบุปผา

โดยพบว่า นายชัช และนางธัญญธร ชลวร คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,205,244 บาท ไม่มีหนี้สิ้น โดยเป็นทรัพย์สินของนายชัช 43,153,861 บาท และของคู่สมรส 33,051,382 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากการซื้อหุ้นในกองทุนต่างๆ ที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเงินฝาก โดยระบุว่า ไม่มีเงินสด ไม่มีเงินให้กู้ยืม ไม่มีสิทธิสัมปทาน และไม่มีทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป)

ขณะที่นายบุญส่ง และนางสุนี กุลบุปผา คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 107,850,080 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินเป็นของนายบุญส่ง 19,471,721 บาท ของคู่สมรส 88,378,358 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกองทุนต่างๆ จำนวน 49,902,271 บาท ที่ดินในกรุงเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี มูลค่ารวม 28,630,000 บาท

นอกจากนี้ยังเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายนภดล เทพพิทักษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 โดยนายนภดล และนางนิศารัตน์ เทพพิทักษ์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 95,711,764 บาท เป็นทรัพย์สิน 95,971,594 บาท มีหนี้สิน 259,830 บาท ซึ่งเป็นค่าผ่อนรถยนต์

ขณะที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินในกรุงเทพฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และจ.ปทุมธานี มูลค่ารวม 52,442,890 บาท รองมาลงมาเป็นทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สอง 2 บาทขึ้นไป) มูลค่ารวม 22,663,284 บาท ในจำนวนนี้เป็นพระเครื่อง 25 องค์ มูลค่า 20,985,000

 

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด

714 Views