โครงการช่วยเหลือผู้ให้เช่าฉุกเฉิน (เร็ว ๆ นี้!)

เปิดลงทะเบียน 13 กรกฎาคม 2020 @ 8:00 น  hcidla.lacity.org

โปรแกรมเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลอสแองเจลิสจะจัดหาเงินช่วยเหลือค่าเช่าชั่วคราวให้แก่ผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสและไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ผู้เช่าที่มีสิทธิ์คือผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนอยู่ที่หรือต่ำกว่า 80% ของรายได้ค่ามัธยฐานของพื้นที่ซึ่งคือ $ 83,500 สำหรับครอบครัว 4 เงินอุดหนุนค่าเช่าจะจ่ายให้กับผู้เช่าโดยตรงในนามของผู้เช่า

804 Views