ศาลฏีกาของสหรัฐได้ตัดสินวันนี้ว่า “คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ” (Electoral Voters) จำนวน 538 คนห้ามลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีสหรัฐฯแบบตามใจชอบ (Free Agents) ต้องตามคะแนนเสียง (Popular Votes) ของรัฐที่ตัวเองเป็นตัวแทนเท่านั้น

มาเข้าใจวิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นกระบวนการที่ “ผู้เลือกตั้ง” หรือตัวแทนจากแต่ละรัฐซึ่งจะมีจำนวนเป็นสัดส่วนกับจำนวนประชากรของรัฐลง คะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้เลือกตั้งทั้งหมดมีจำนวน 538 คน ซึ่งได้รับเลือกตามนโยบายของแต่ละรัฐ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้เลือก ตั้งไม่ต่ำกว่า 270 เสียง

เมื่อคนอเมริกันไปคูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนพวกเขาจะเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมผู้สมัครรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ชอบตัวเองในทุกรัฐยกเว้นรัฐเมนและเนแบรสกา พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับคะแนนจากการเลือกตั้ง ประชาชนจะไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดี โดยตรง แม้นเขาจะลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐก็ตามบนบัตรเลือกตั้ง แต่ “คณะผู้เลือกตั้งของรัฐ 538 คนซึ่งเคยสามารถตัดสินใจเองได้ แต่ศาลฏีกาของสหรัฐได้ระงับการกระทำเช่นนี้แล้วในวันนี้ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในการเลือกตั้ง

350 Views