เพราะความพัฒนาด้านเทคโนโลยี่คือหนึ่งเหตุผลใหญ่ ข้อมูลหาง่ายมากเพียงไม่กี่วินาทีในโทรศัพท์หรือบนอินเตอร์เนตก็ได้คำตอบ (จะผิดหรือถูก) ทำให้คนจะเลิกฟังผู้อื่นไปโดยปริยาย สมองคนเรามักจะรับรู้เพียงข้อมูลที่เข้ามาครั้งแรก  สมองของคนกำลังจะไปเข้าทางของ AI ที่ผู้สร้างทำขึ้นมา (ขอไม่เอ่ยชื่อ) ทำให้เราเปรียบเหมือนหุ่นยนต์ที่เดินตามสายพานที่เขาตั้งไว้ แล้วผู้ปกครอง โรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล ต้องทำอย่างไรที่จะให้คนฟังและปฎิบัติตาม นี่คือคำถามที่ต้องพยายามค้นหาคำตอบให้เจอ ความพยายามให้คนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาจนกว่าจะมีวัคซีน ก็ยังต้องมีการโต้แย้งกันอย่างหนัก.. นี่แค่จุดเริ่มต้น เราควรปิดทีวีปิดอินเตอร์เนทลงบ้างจะดีไหม?

510 Views