สิ่งที่รู้มาคือ สภาผู้แทนราษฎรได้กลับมาทำงานวันนี้แล้ว Heroes Act Bill ที่ได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนมาแล้ว กำลังถูกถกเถียงก่อนที่จะเข้าสู่สภาวุฒิสมาชิกและผ่านต่อไปให้ประธานาธิบดี ทร้มป์ ลงชื่อ

เรื่องนี้ต้องให้สำเร็จภายในสองสัปดาห์นี้ ก่อนที่วุฒิสมาชิกจะลาพักร้อนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 7 กัยายน 2020 การตัดสินใจต้องทำก่อนวันที่ 8 สิงหาคม หลังจากนั้นจะหมดโอกาส เพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในเดือน พฤศจิกายน 2020

♦️ แต่ถ้าบิลใบนี้สามารถผ่านสภาวุฒิสมาชิกในเดือนกรกฎาคม เช็คก็จะถูกส่งออกในเดือนสิงหาคมโดย IRS

495 Views