วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม กลุ่มคริสเตียนจากหลายโบสถ์ร่วมร้อยคนชุมนุมที่ชายหาดเมือง Newport Beach รัฐ California เพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกัน ร้องเพลง อยู่ใกล้กันโดยไม่ใส่หน้ากาก ท่ามกลางโคโรน่าไวรัสระบาดหนักในแคลลิฟอร์เนีย พวกเขากล่าวว่า เขาไม่กลัวเพราะโคโรน่าไวรัสสามารถรักษาหายในอัตรา 99.9% เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยแต่ยืนมองไม่ช่วยรักษากฎหมายห้ามชุมนุมและไม่ใส่หน้ากากอนามัย

850 Views