ควรสมัครสอบยูเอสซิติเซ่นก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2020 ราคาจะขึ้นจาก $725-$1170

Asian American Advancing Justice ช่วยกรอกฟอร์มแปลงสัญชาติผ่านทางโทรศัพท์ฟรี โทร Thai Helpline 800-914-9583 มีสาขาในหลายรัฐ

978 Views