หากการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 ล่าช้าถูกเลื่อนออกไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา Nancy Pelosi จะรับหน้าที่รักษาการแทนประธานาธิบดีโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี

647 Views