Matrix 4 เมื่อนีโอ (คีอานู รีฟส์) รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในโลกความสงสัยของเขาพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเมื่อเขาเข้าสู่เมทริกซ์และเรียนรู้ว่าความจริงของเขาไม่ได้เป็นจริงเลย ปี 1999 เกิดขึ้นหลายภาครวมทั้ง Matrix 4 ซึ่งคาดว่าจะวางจำหน่ายในปี 2022

371 Views