USCIS บอกว่าจะไม่ต่ออายุใบเขียวให้กับผู้ที่ถือใบเขียวแล้วเดินทางออกนอกประเทศบ่อยหรืออยู่นอกประเทศนานเกิน ไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอเมริกาตามสัญญาในใบเขีบว ถึงแม้เจ้าหน้่าที่ให้คุณกลับเข้ามาแต่เวลาไปต่อใบเขียวอาจถูกปฏิเสธได้บางท่านที่ติดอยู่ที่ไทยในช่วงโควิด-19 ทนายความได้แนะนำทำ Re-entry ขณะนี้ทนายความทำเรื่องนี้มากที่สุด จึงส่งข่าวมาเตือนกัน

1,227 Views