สนทนาประเด็น กรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายโรงเรียนทั่วประเทศแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง และประเมินท่าทีผ่านการแสดงออกลักษณะนี้

ผู้ร่วมรายการ – ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว ผู้ดำเนินรายการ วราวิทย์ ฉิมมณี

768 Views