เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีนี้เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2020 บ้างก็ฉลอง 3 วัน บางคนก็ฉลอง 7 วัน ปีนี้ท่างกลางโควิด19 ทุกคนก็ยังฉลองกันได้ โดยกันกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้าน แล้วรับประทานขนมไหว้พระจันทร์กัน อย่างมีความสุขได้ ชมคลิปด้านบนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเรื่องไหว้พระจันทร์ ขอให้มีความสุขกันทั้วหน้าครับ

337 Views