[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 3 นาที”]

ฝรั่งเศสได้ขอให้ไทยช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ได้รับจากการค้ายาเสพติดและสินค้าต้องห้ามตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ

สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเขาได้รับการติดต่อจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงในการติดตามคดีที่มีการโอนเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมายังประเทศไทยเพื่อพยายามฟอกเงิน

คดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ที่เครือข่ายยาเสพติดได้รับโอนจากฝรั่งเศสมาให้คนไทยในประเทศไทย

นายสมศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะให้ความช่วยเหลือ มีการร้องขอข้อมูลจากฝรั่งเศสเกี่ยวกับรายละเอียดการโอนเงินเช่นบัญชีธนาคารของผู้รับ

ในอีกกรณีหนึ่งเงินที่ได้จากการซื้อขายสินค้าต้องห้ามถูกส่งมายังประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้แม้ว่าหน่วยงานจะดำเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยรู้เท่าทันตามที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นายสมศักดิ์กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวเสริมว่ากฎหมายป้องกันการฟอกเงินสามารถนำมาใช้กับกรณีการโอนเงินได้

เขากล่าวว่าฝรั่งเศสให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการฟอกเงิน มีความพยายามระหว่างประเทศในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมในการเสนอราคาเพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมดังกล่าว

[/responsivevoice]
667 Views