ประเทศไทยประสบปัญหาสามประการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกข้าว ได้แก่ การผลิตที่ลดลงเนื่องจากภัยแล้ง การส่งออกที่ระดับต่ำสุดในรอบ 23 ปีเนื่องจากค่าเงินบาทที่สูง และค่าขนส่งที่สูงขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังใหม่ ๆ ว่าการส่งออกข้าวจากไทยซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก จะลดลงอีกในปีนี้ รัฐบาลกำลังเร่งพยายามที่จะฟื้นตำแหน่งนั้นด้วยการลดค่าธรรมเนียมการส่งออกและปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน รัฐบาลได้ยืนยันแผนการที่จะลดค่าธรรมเนียมพิเศษที่เก็บจากผู้ส่งออกเพื่อส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร จาก 2,500 บาท (80.51 เหรียญสหรัฐ) ต่อตันเป็น 1,200 ถึง 1,500 บาท รัฐบาลจึงตัดสินใจสนับสนุนข้าว การส่งออกหลังจากที่พวกเขาหดตัว 25% ในปี 2020 จากปีก่อนหน้าเป็น 5.7 ล้านตัน ตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ปริมาณการส่งออกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 เมื่อสังคมไทยสับสนเนื่องจากวิกฤตการเงินในเอเชีย

ประเทศไทยจึงตกเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามในปี 2563 โดยแซงหน้าเวียดนามซึ่งมีการส่งออก 6.16 ล้านตัน ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่ลดลงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฐานะผู้ส่งออกข้าวของไทยตกต่ำ ราคาส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 542 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเดือนกุมภาพันธ์ แพ้ให้กับข้าวอินเดียและเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่า 393 เหรียญสหรัฐฯ และ 520 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ headtopics.com

การผลิตข้าวของไทยหดตัวลงเนื่องจากภัยแล้งกระทบภาคการผลิตข้าวในปี 2562 และ 2563 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและค่าขนส่งสินค้าสำหรับเรือคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างท่วมท้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทยังคงมีมูลค่าสูงในฐานะ “ สกุลเงินที่ปลอดภัย” ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาข้าวของไทยอ่อนแอลง นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกได้เพิ่มต้นทุนการขนส่งเพื่อการส่งออก

คาดว่าสภาพที่ยากลำบากสำหรับการส่งออกข้าวจากประเทศไทยจะดำเนินต่อไป ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (TREA) กล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า การส่งออกในปี 2564 คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้าเหลือ 4.5 ล้านตันเป็น 5 ล้านตัน

ประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ตามหลังอินเดียและเวียดนามเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการในปี 2554 โดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำข้าวของเกษตรกรไปจำนองเพื่อแลกกับเงินกู้ โครงการซื้อข้าวราคาสูงขึ้น กว่าราคาตลาดที่มีผลใช้บังคับต่อไปจนกระทั่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้รับตำแหน่งสูงสุดในปี 2557 จากการรัฐประหาร

คุณภาพข้าวไทยตกต่ำเพราะเกษตรกรยอมทำตามนโยบายคุ้มครองที่เอื้อเฟื้อของรัฐบาล ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดใหม่เริ่มผลิตข้าวคุณภาพสูง ประเทศไทยก็ยังล้าหลังในการแข่งขันเพื่อปรับปรุงพันธุ์และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในปี 2555

รัฐบาลกำลังเร่งความพยายามในการกลับมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนช. กำลังวางแผนจัดประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวเพิ่มในปี 2564 ร้อยละ 5 จากเดิม ปีถึง 6 ล้านตัน เพื่อปูทางให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆ โดยการชดใช้ต้นทุนของนโยบายที่ล้มเหลว แต่การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งคาดว่าจะรุนแรงขึ้น

1,055 Views