กรมชลประทานจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับปริมาณน้ำท่าจากภาคเหนือที่เพิ่มขึ้น

มีการออกคำเตือนเกี่ยวกับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นสำหรับชุมชนปลายน้ำ

เมื่อวันอังคารที่กรมกล่าวว่าฝนตกหนักในตอนบนของประเทศทำให้น้ำปริมาณมากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนครสวรรค์ ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

กรมจะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับการไหลบ่าในอ่างเก็บน้ำนี้

ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำควรเฝ้าระวังระดับแม่น้ำและรายงานข่าวอย่างใกล้ชิด ประกาศ RID News กล่าว

นายประพิธ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานีสูบน้ำในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอังคาร วัดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระดับน้ำ 2,521 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มันอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุด 1.88 เมตรและสูงขึ้น

ก็จะไหลมารวมกันจากแม่น้ำสะแกกรังก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทานจะนำน้ำ 306 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้าสู่ระบบชลประทาน และจะปรับอัตราการปล่อยน้ำที่เขื่อนเป็น 2,631 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำและระดับน้ำในพื้นที่นอกตลิ่งน้ำจะเพิ่มขึ้น

พื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่บ้านบ้านท่าทรายและตำบลเขื่อนโพธิ์นาง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท; อำเภอวัดซื่อคำและวัดสิงห์อินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี คลองพองเพ็งและวัดไชยโย ตำบลเทวราช อำเภอไชยโย และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และคลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หากระดับน้ำในพื้นที่ต้นน้ำยังคงเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณมหาศาล กรมฯ กล่าว

กรมฯ ได้ปรับแผนการจัดการน้ำโดยปล่อยน้ำและเปลี่ยนพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาจากภาคเหนือ

386 Views