การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รายงานเกาะติดเลือกตั้งสสหรัฐฯ 2020 จะพาไปเปิดใจคนไทยในอเมริกาที่จะมีส่วนร่วมในกับการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีหน้าที่ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส

VOATHAI

746 Views