เมื่อไหร่ที่ทุกรัฐต้องทำการรับรองผลลัพธ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

*Rhode Island, Tennessee, Hawaii and New Hampshire ไม่ได้กำหนดเวลาวันรับรองผลลัพธ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

November 5

 • Delaware

November 10

 • Oklahoma

 • Louisiana

 • South Dakota

 • Vermont

November 11

 • South Carolina

 • Wyoming

November 13

 • Mississippi

November 16

 • Virginia

November 17

 • Florida

November 18

 • Arkansas

 • Idaho

 • Massachusetts

November 20

 • Georgia

 • North Dakota

November 23

 • Kentucky

 • Maine

 • Michigan

 • Pennsylvania

 • Utah

November 24

 • District of Columbia

 • Indiana

 • Minnesota

 • New Mexico

 • North Carolina

 • Ohio

November 25

 • Alabama

 • Alaska

November 30

 • Arizona

 • Colorado

 • Iowa

 • Montana

 • Nebraska

December 1

 • Kansas

 • Nevada

 • Wisconsin

December 3

 • Connecticut

 • Oregon

 • Texas

 • Washington

 • West Virginia

December 4

 • Illinois

December 7

 • New York

December 8

 • Maryland

 • Missouri

 • New Jersey

December 11

 • California


December 14, 2020: Electors Vote in Their States
14 ธันวาคม 2020: ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในรัฐของตน


 

759 Views