เที่ยวบินพิเศษ United Airline Cargo นำวัคซีนสำหรับ โควิด-19 จาก Pfizer ประเทศ Belgium มาถึงสหรัฐแล้ว ถูกเก็บไว้ในสถานที่พิเศษที่รัฐมิชิแกนระหว่างอนุมัติใช้วัคซีนตัวนี้โดย FDA หลังวันที่ 10 ธันวาคม 2020 นี้
หลังจากอนุมัติให้ใช้วัคซีน โควิด-19 จาก Pfizer แล้วทาง FDA ทาง CDC จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องใครจะเป็นกลุ่มผู้เหมาะสมที่จะใช้วัคซีนเป็นกลุ่มแรก คาดว่าประชาชนทั่วไปในสหรัฐจะมีโอกาศใช้วัคซีนตัวนี้ในต้นฤดูร้อนเดือนมิถุนายน 2021

สำหรับ Moderna บริษัทที่ผลิต โควิด-19 วัคซีนของสหรัฐอเมรืกา ก็กำลังแสวงหาการอนุมัติจาก FDA เช่นกัน Moderna กล่าวว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพ 94.7% และ 100% ใช้กับผู้ป่วยหนัก การประชุมพิจารณาวัคซีนจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

940 Views