เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 ทางผู้บริหาร แล็ค-ซี ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้ติดต่อ เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในตลาดแล็ค-ซี ซุเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลากร,พนักงานและลูกค้า และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจ โดยมีนโยบายที่จะฉีดพ่นยาเดือนละ 1 ครั้ง..

 

ที่มา : คุณวลัยพร

1,047 Views