“ประเพณีเชิดสิงโตและจุดประทัดฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ Pechanga” ปีที่เพึ่งผ่านมานี้ เป็นปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนยังคงมีเช่นเดิม, Pechanga เข้าใจถึงความสำาคัญและ ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนี้ที่ถือเป็นโอกาสในการฉลองของชุมชนชาวแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้. Pechanga Resort จะจัดให้มีประเพณีการเชิดสิงโตกลางแจ้งที่บริเวณ Courtyard ซึ่งจะนำาโชคนำาชัยมาให้ทุกคน ตลอดปีวัวทอง. โดยการเชิดสิงโตนี้จะไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอก เข้าชม. คณะเชิดสิงโตจะทำาการแสดงด้วยด้วยศิลปะอันสวยงามและมีความปลอดภัย. Pechanga ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วย มาตรการปลอดเชื้อที่ได้มีการเริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. พวกเราหวังว่าจะสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่จีนเหมือนอย่างการเฉลิมฉลองในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ Pechanga ในปีข้างหน้า


[video_popup url=”https://khaosod.us/wp-content/uploads/2021/02/Lion-Dancers_02132021_640x480-1.mp4″ text=”⋆ Watch Chinese Lunar New Year Lion Dance 2021″]

499 Views