นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า หลัง พ.ร.บ. อาหาร มีการปลดกัญชง กัญชา (เฉพาะส่วนที่อนุญาต) ออกจากการเป็นพืชห้ามใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.64 จากนั้นองค์การเภสัชกรรมก็มีประกาศราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งเกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท ส่งผลให้ราคากัญชาทั้งใบ ลำต้น ราก เปลี่ยนไปเป็นวันต่อวัน

มีราคาดังนี้
– ใบสดกิโลกรัมละ 15,000 บาท
– ใบแห้งกิโลกรัมละ 40,000 บาท
– ลำต้นกิโลกรัมละ 15,000 บาท
– รากกิโลกรัมละ 45,000 บาท

โดยการปลูกกัญชา ต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ราย และร่วมกับ รพ.สต.หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอปลูกต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อออกใบอนุญาตปลูกตามกฎที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งประชาชนก็หาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปลูกกัญชา และทำ MOU กับกลุ่มปลูกกัญชาที่เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอซื้อใบกัญชาและส่วนต่างๆ ของกัญชามากขึ้น

ที่มา : ข่าวช่องวัน

759 Views