นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการป้องกันหรือจะยกระดับหลังพบโควิดสายพันธุ์อินเดีย นายอนุชา ว่า ศบค.ได้หารือและมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศ ระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่มีต้นทางหรือมีถิ่นพำนักจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์พบครั้งแรกในประเทศอินเดีย โดยกระทรวงต่างประเทศ ได้สั่งการสถานเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ระงับการออกหนังสือรับรองดังกล่าว การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติ บังกลาเทศ ปากีสถาน และเนปาล ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมอินเดีย ที่มีประกาศออกไปก่อนหน้านั้น นอกจากนั้น ชาวต่างชาติที่เดินทางออกจาก 4 ประเทศ และแวะพักเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่อง หรือท่องเที่ยวใน 4 ประเทศ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ที่ต้องระวังการติดเชื้อกลายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติจาก 4 ประเทศ แต่ไม่ได้ห้ามคนไทย นักการทูตต่างชาติ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรับงานและครอบครัว ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐจัดให้หรือสถานที่กักตัวทางเลือก

408 Views