เปิดใหม่/รัฐโดยไม่มีข้อจำกัด COVID-19:

Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Idaho | Indiana | Iowa | Kansas | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Minnesota| Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | North Carolina | North Dakota | Ohio| Oklahoma | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Virginia | West Virginia | Wisconsin | Wyoming

รัฐที่มีข้อจำกัดเรื่องโควิด-19:

California | District of Columbia | Hawaii | Illinois | Kentucky | Michigan | New Mexico | New York* | Oregon | Vermont | Washington

*เปิดรับผู้ฉีดวัคซีนแล้ว

ข้อมูลจาก 06/7/2021

810 Views