โปรแกรม “ชุดตรวจโควิดฟรีที่บ้าน” ใหม่จะดำเนินการแจกใน Test Site 13 แห่งทั่วเทศมณฑลแอลเอ ชุดอุปกรณ์จะพร้อมให้ไปรับโดยไม่ต้องนัดหมาย จนกว่าของใช้ประจำวันจะหมด

สำหรับรายชื่อสถานที่รับและเวลาทำการ โปรดดูที่ ชุดทดสอบการรับสินค้า

ชุดตรวจจะทดสอบทั้ง COVID-19 และไข้หวัดใหญ่ (A และ B) เหมือนกับสถานที่ทดสอบที่ L.A. County ดำเนินการทั้งหมด ตามการระบุของ Department of Health Services และให้การทดสอบ PCR เท่านั้น (ไม่ใช่การทดสอบอย่างรวดเร็ว)

545 Views